Bugün

Rize Nüfus Bilgileri

Rize tarımsal üretimin yoğun olduğu; fındık, çay ve tütün üretiminde ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan önemli şehirler arasındadır. Rize nüfus bilgileri hesaplanırken, her yıl şehre geri dönen ve yerleşen gurbetçiler, üniversitede okumak için gelen öğrenciler, tarım işçileri ve şehirden iş ve eğitim amaçlı göç eden kişilerin olması sayım sırasında değişiklikler oluşmasına neden olmaktadır. Bazı yıllar şehre gelen kişi sayısı gidenden daha fazla iken; bazı yıllarda ise şehirden göçenler gelenlerden daha fazla olmaktadır.


2019 Rize Nüfusu sayım sonuçlarına göre, bir önceki yıl olan 2018 verilerinde bir miktar azalma görülmektedir. Bunun temel nedeninin sanayileşmeye bağlı olarak iş ve eğitim amacıyla şehir dışına göçmek zorunda olan kişilerin artması olduğu düşünülmektedir. Nüfusun hemen hemen yarısı erkek; yarısı da kadın olarak belirlenirken; kadın sayısı yüzde 0.02 oranında erkeklerden daha fazladır.

2019 Rize Nüfus Verileri

2018 ile karşılaştırıldığında 2019 yılında Rize Nüfusu 5 bin 396 kişi azalmıştır. 2019 Rize nüfus sayım sonucunda şehirde 343 bin 212 kişinin yaşadığı bilinmektedir. Bu kişilerin 171.571 kişisini erkek nüfusu oluştururken, 171.641 kişisini kadınlar oluşturmaktadır. Bu da Rize’nin % 49.99 ‘unu erkeklerin, geriye kalan % 50.01’ini kadınların oluşturduğunu göstermektedir.

2020 Tahmini Rize Nüfusu Verileri

Rize Nüfusu 2020 yılında tahmini olarak 345 bin 214 olarak belirlenmesi beklenmektedir. Bu hesaplama, bir önceki yıllar baz alınarak nüfus artış hızına göre belirlenmiştir. 2020 nüfus bilgilerinin net bir şekilde açıklanması için 2021 yılının başı beklenmelidir.

1 - Rize Nüfus Yoğunluğu

Herhangi bir ilin nüfus yoğunluğu hesaplaması yapılırken o şehrin yüz ölçümü, şehirde yaşayan kişi sayısına bölünür. Böylece nüfus yoğunluğu bulunur. Rize nüfus yoğunluğu  hesaplandığında her 1 km2 ‘ye 88 kişinin düştüğü bulunmaktadır.

2 - Nüfus Artış Hızı

Şehrin nüfus artış hızı hesaplanırken bir önceki yıl ile arasındaki kişi sayısı baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu bağlamda Karadeniz Bölgesi’nin adeta sanayi ve tarım merkezi  olan Rize’de 2018 yılına göre 2019 yılında % - 1.55 oranında nüfus artışı saptanmıştır.

3 - İlçelere Göre Rize Nüfusu

Rize nüfusunun % 49.99 ‘unu erkekler, % 50.01’ini kadınlar oluşturmaktadır. İlçe ilçe sayım yapıldığında ise şehrin en kalabalık ilçeleri sırası ile Merkez (147.411), Çayeli (44.351), Ardeşen (41.106), Pazar (31.395), Fındıklı (16.678), Güneysu (15.596), Kalkandere (13.708),  İyidere (8.554), Derepazarı (7.653), Çamlıhemşin (7.147), İkizdere (7.135) ve Hemşin (2.478) şeklindedir.

4 - Yaş Gruplarına Göre Rize Nüfusu

2019 nüfus verilerine göre Rize nüfusunun 20 bin 395 kişisi yani % 5.94’ü 0-4 yaş erken çocukluk dönemi çocuklardan oluşmaktadır. 21.545 kişi yani % 6.28’i 10-14 yaş arası çocuklardan oluşmaktadır. 24.374 kişi ile Rize’nin % 7.10’unu 15 ile 19 yaş arası gençler oluşturmaktadır. % 7.84’lük kısmını 26.909 kişi ile 20-24 arası yaş grubu oluştururken, 25 – 29 yaş arası 24.096 kişi ( % 7.2) bulunmaktadır. 23.435 kişi ile şehrin % 6.83’lük kısmını 30 – 34 yaş arası kişiler oluştururken, Rize nüfusu içerisindeki 182.236 kişi 35 yaş ve üzerindedir.